Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Bodrog Tisza HU

Bodrogközi települések

Bodrogközi települések

1. Bacska
A Szűz Máriának szentelt katolikus temploma fő falai a 15. században épültek. Szentélyében ma is látható a Gut-Keled nemzetségből származó Báthoryak címere. A községhatárnak egy hosszú nyúlványa észak-keleti irányban érinti a Latorca ártereinek értékes élőhelyeit, ligeterdőit.

2. Bári
A Zempléni-szigethegység egyik szép, déli irányban nyitott völgyében fekszik. Kastélya a 18. század második felében épült reneszánsz udvarházként. A 19. században klasszicista stílusban alakították át.

3. Bély
A Bodrogköz keleti szegletében a Karcsa ér partján fekszik. Kastélyát 1781-ben Sennyei László építette, a 19. században bővítették. 1945 után a kastély és a körülötte elterülő park is pusztulni kezdett. Ma az épület nagyobb része romos állapotú.

4. Boly
Szent Miklós tiszteletére szentelt római katolikus templom eredetileg a 13. század második felében épült. A reformáció idején a reformátusoké lett, és csak 1733 körül kapta vissza a katolikus egyházközség. Mai formájára 1828-ban építették át. Bóly külterülete a Latorca árterét érinti. A védett területek közül a Latorca Natura 2000 területet találjuk itt, valamint a Bólyi tőzegláp-rezervátumot, mely Királyhelmec külterületével határos.

5. Borsi
Itt született 1676. március 27-én II. Rákóczi Ferenc. A Rákóczi-várkastély 1579 körül épült. Egy 1631-ben kelt helyiségleltár szerint az épületet ekkorra kibővítették a ma is látható északnyugati bástyával és az északi, női termeket magában foglaló palotaszárnnyal. 1638-ra megépült a déli palotaszárny, benne vendégek számára fenntartott szobákkal, és feltehetően déli sarokbástya, mely ma romjaiban látható. 2005-ben felújításra került több földszinti helyiség, 2006-ben pedig a születés emlékszobája újult meg. A tervek szerint a kastélyban hamarosan múzeum, konferenciaközpont, könyvtár, internet-kávézó, szálloda és étterem nyílik.
A faluban termálfürdő és hajókikötő is létesül a közeljövőben. Borsi közelében találjuk a Borsi erdő Natura 2000 területet, amely az ártéri füzes-nyáras erdőket védi. Jelentős fajok a szarvasbogár, a folyami kagyló és a sárgahasú unka. A községtől nem messze fekszik a Kovácsi rét Natura 2000 terület és az ismert Tarbucka is.

6. Battyán
Nevezetessége a battyáni lengőhíd a Latorca folyón. A vidék valóságos kincsei a nagy kiterjedésű ártéri erdők, melyek a legjobban fennmaradt ártéri erdőknek számítanak egész Szlovákiában. A Latorca bal partján húzódnak, 3 km szélességben.

7. Csarnahó
Református temploma 1793-ban épült klasszicista stílusban, tornya 19. századi.

8. Ágcsernyő
Királyhelmectől 10 km-re keletre a Felső-Bodrogköz keleti szélén fekszik. Vasúti határátkelőhely Szlovákia és Ukrajna között. A község közigazgatási területe a Latorca folyó Natura 2000 területig húzódik, érinti a Bodrogköz madárvédelmi területet is, amely az európai viszonylatban is veszélyeztetett madárfajok - melyek egyike a gyurgyalag - fennmaradását hivatott biztosítani.

9. Tiszacsernyő
1968-ban itt találkozott Alexander Dubček, a csehszlovák kommunista párt főtitkára Leonyid Brezsnyev szovjet párt-főtitkárral egy vasúti kocsiban az augusztusi szovjet "segélynyújtás" előtt.
Az itteni táj jellegzetes alföldi tájnak számít. Néhány kisebb mocsár és lápos terület maradt itt fenn, ezek közül a legérdekesebb a Sáros tó, amely a községtől keleti irányban található. A madárvilág jellegzetes képviselője a gyurgyalag.

10. Dobra
A község területi fennhatósága alatt nincsenek védett területek, viszont jellegzetes alföldi tájat találunk itt, hasonlóan a Bodrogköz legnagyobb részéhez, mocsarak maradványaival, folyóágakkal és különböző vízi élőhelyekkel.

11. Bodrogszög
A falu határában a Bodrog folyó partján van Szlovákia legalacsonyabban fekvő helye. Tengerszint feletti magassága 93,4m. A veszélyeztetett madárfajok közül a vörösgém fordul elő, de megtaláljuk itt a jégmadarat is.

12. Királyhelmec
A 16. század elején Perényi Péter építtette első várát, amelyet 1548-ban királyi parancsra leromboltak. Lorántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György özvegye 1654 előtt új várkastélyt építtetett, amelyet 1692-ben udvarházként említenek. A vár valószínűleg a kuruc harcokban pusztult el végleg.
2006-ban nyílt meg a Királyhelmeci Honismereti Múzeum. Királyhelmec és Bóly külterületének határán fekszik a Bolyi tőzegláp. A Magas hegy mészköves talajain szárazságkedvelő füves és bokros társulások nőnek, melyek egyúttal a kosborok fontos előfordulási helyei is. A pannon-balkáni típusú csertölgyesek maradványai is fennmaradtak itt.

13. Ladmóc
Teherkikötő a Bodrog folyón. Ladmóc külterületén jelentős védett területeket találunk. A Ladmóci mészkövek Natura 2000 terület, az itteni ritka mészköves élőhelyeket védi, főként a pannon tölgy-erdőket, a subpannon és a szárazság-kedvelő réteket, a bozótosokat a mészköves talajokon, melyek egyedülállóak az egész Bodrogközben.

14. Lelesz
Római katolikus temploma a 14. században épült gótikus stílusban, később barokk stílusban átépítették.
A falu szélén meredek lejtő peremén áll az egykori premontrei kolostor.
Itt található a legrégebbi kárpátmedencei kőhíd az egykori Tice medrében.

15. Kistárkány
Keresztjét 1905-ben az Amerikába kivándorolt kistárkányiak adományaiból állították, melyet e ma már névtelen emberek tiszteletére 2005-ben újra felszenteltek. A Tisza jobb partján kiterjedt ártéri erdők találhatók, melyekben legnagyobb harkályfajunk, a fekete harkály is költ.

16. Kisgéres
A község környékén néhány jelentősebb botanikai terület található, pld. a Géresi rétek fokozottan védett terület és Natura 2000 terület, a Kökörcsines rét, ahol a magyar kökörcsin nő. Az emlősök közül a veszélyeztetett ürge fordul itt elő, a madarak közöl a jégmadár és a gyurgyalag. Érdekességnek számítanak az itteni borospincék is, melyeknek van zoológiai vonatkozásuk is: egyes pincék a denevérek telelőhelyeként szolgálnak. Az itt talalható pincék némelyike a helyi legenda szerint még a tatárjárás idelyében lettek kiásva és menedékként szolgált a helyi lakosságnak. A későbbiek folyamán borospincékké alakították át őket.

17. Kiskövesd
A község felett várrom emelkedik. Tőszomszédságában található a Natura 2000 védett terület, a Tarbucka, amely a ritka növényvilágot és állatvilágot védi. Olyan fajok vannak itt, mint a gyurgyalag, a jégmadár, a parlagi pityer, a füleskuvik és a lappantyú.

18. Pólyán
A legértékesebb élőhelyek Pólyán község környékén a Bodrogköz madárvédelmi területhez tartoznak. Ez nem jelent szigorú természetvédelmet, de biztosítja a ritka, védett madárfajok állományainak fennmaradását, például a feketególyáét, a bakcsóét, a gyurgyalgét, vagy a jégmadárét.

19. Perbenyik
Nevezetes épületei a Majláth-kastély, amely jelenleg mezőgazdasági középiskola, és a helyreállított zsinagóga, jelenleg közösségi épület, "mézeskalácsház". A kozségben működik a „Nemzetek galériája”, amely a helyi zsinagóga felujítását követően jött létre. Működtetője a Felsőbodrogköyi és Ung-Vidéki képzőművészek egyesülete a Ticce klub. Képzőművészeti tárlatok helyszine és kiállító teremként szolgál.

20. Rad
Rad község közvetlen közelében nagyon értékes mocsarak találhatók. Az utóbbi évtizedekben a talajvízszint apadása meggyorsította a mocsarak kiszáradásának folyamatát. A Tice felélesztésére előkészített projekt reális esélyekkel kecsegtet a különlegesen gazdag növényvilág megmentésére (előfordul itt a sárga és a fehér tavirózsa, a keskenylevelű gyékény és más ritka vízinövények).

21. Szolnocska
Külterületén főleg réteket és legelőket találunk, melyek a Latorca Natura 2000 területhez tartoznak. A jellegzetes madárfajok közül megtalálható a feketególya, amely az ártéri erdők lakója, és a jégmadár..

22. Szomotor
Klasszicista stílusú református temploma 1801-ben épül fel. A szomotori domb a Bodrogköz egyik legrégebben lakott helye. Szakmai berkekben országos szintű régészeti értekezések tárgya - a bronzkori ún. Gávai kultúra legnevezetesebb települése. Bodrogvécs (a község része) honfoglalás-kori temetőjéből került elő a híres bodrogvécsi tarsolylemez. Itt van a gyurgyalag egyik legnagyobb költőtelepe az egész Bodrogközben. A gyurgyalagok a függőleges homokfalakban költenek.

23. Őrös
A község fennhatósági területén a Géresi réteket találjuk. Ez a Natura 2000 által védett terület jellegzetes, déli elterjedésű növényzettel rendelkezik, melynek jelentős képviselője a kökörcsin.

24. Bodrogszerdahely
Az országút feletti magaslaton áll a Szerdahelyi család egykori várkastélya, melyet 1670-ben Spork tábornok leromboltatott, 1700 körül újjáépítették, majd a 19. század végén átalakították. Másik kastélya a 18. század közepén épült, a 19. és a 20. században megújították. A falu római katolikus és görögkatolikus (pravoszláv) temploma is az Árpád-korban épült. Itt található a Tajba nemzeti rezervátum, amely a mocsári teknős egyetlen rendszeres előfordulási és szaporodási helye Szlovákiában.

25. Szentes
A falu református temploma valószínűleg még a tatárjárás előtt épült. A 15. században gótikus stílusban átalakították. A 17. században felújították, belsejét átépítették. A falu nevezetes a kőfejtésről és az andezit bányájáról. A hegy aljában meghúzódó borospincék nagyon jó minőségű borokat rejtenek.

26. Szentmária
Kegykápolnája a falu határában, a Tice partján, egy régi Mária-jelenés helyének közelében épült 1995-ben. A kápolnához évente kétszer, májusban és októberben zarándokol el a Felső-Bodrogköz hívő népe.
A Latorca itt a legszebb. A meder még eredeti állapotában maradt fenn, szabályozások nélkül. Ez talán az egyike az utolsó helyeknek, ahol még fogalmat kaphatunk arról, hogyan néztek ki az alföldi folyók valamikor régen.

27. Szinyér
E község határában a Tice folyó holtágainak élővilága fajban és fajlétszámban is egyaránt gazdag. Előfordul itt a dunai gőte, a sárgahasú unka, az ásóbéka, halfajták közül, a sügér, a csík, a lápi póc, a csuka, a harcsa és még sok más. Él itt kockás sikló, vízisikló, bakcsó és vörösgém is.

28. Nagytárkány
A község délnyugati szélén, a régi Tisza-meder fölött, találhatók az egykori só- és vámház épületei. A sóhivatal épületében 2005-ben helytörténeti múzeumot nyitottak.
Itt avatták 2005-ben a régió első Trianon-emlékművét, 2006-ban pedig Balassi Bálint öttonnás andezit szobrát, Ferencz György nagykaposi művész alkotásait.

29. Nagygéres
A község határában elterülő mocsarakban nagyon ritka vízimadarak fészkelnek: a nagy kócsag és a vörösgém. Hasonlóan más bodrogközi tájhoz, itt is megtaláljuk a színes gyurgyalagot, a búbos bankát, a balkáni fakopáncsot, a folyóvizeknél a színes jégmadarat.

30. Nagykövesd
A falu feletti dombtetőn állnak Nagykövesd várának romjai. A vár köveiből épült meg a ma iskolaként szolgáló egykori Fischer-kastély. Szlovákia Európai Uniós csatlakozásának megünneplésére 2004. május elején a faluban Európa Parkot avattak. Ekkor leplezték le Frech Ottó és Gergely István középkori magyar harcost ábrázoló faszobrát.

31. Szőlőske
A Tokaji borvidék része. Híres borairól és pincéiről. A faluban találjuk a Kossuth kúriát, amely ma magántulajdonban van. A település mellett működik a Mezőgazdasági szakközépiskola. Híres pincészete van. Kollégium szálláslehetőséget biztosít az idelátogatóknak.

32. Véke
A Ghillányi-kastélyt 1791-ben Szirmay Antal történész, etnográfus, Zemplén megye levéltárának megalapítója bővítette, aki a szomszédos római katolikus templom kriptájában nyugszik. A Szmrecsányi-kúria valószínűleg a 19. század második felében épült. Egykor 2500 kötetes könyvtára volt.

33. Zétény
Falumúzeumát 2004. július 4-én avatták.
Szent Istvánnak szentelt temploma a 14. század végén épült. Többször felújították (1898-ban például úgy leégett, hogy még harangjai is elolvadtak), de tornyán és hajóján még mindig láthatók a gótikus elemek.
Zetény külterületén található a Latorca és a Laborc összefolyása.

34. Zemplén
Egykori várának sáncai a Bodrog partján állnak. A vár köveiből épült 1628-ban a református templom. A volt vármegyeháza 1668-ban épült. Később magtárnak használták, nemrégiben felújították.

35. Alsóberecki
A karosi honfoglaláskori temető és régészeti emlékpark a közelmúltban feltárt legjelentősebb honfoglalás-kori temető. A Longi erdőben jó néhány névvel jelzett famatuzsálem él. A fák többségét a terület egykori birtokosa nevezte el lányairól: így kapták a Diána-, az Izabella- vagy a Mária-fa nevet ezek a száz évnél is öregebb nyár- és bükkfák, (a jeles fák egy része sajnos már elpusztult, a többi híres fát kis kerítés övezi).

36. Aranyosapáti
A rendszerváltás után az Újhelyi családnak visszaadott Újhelyi-kastélyt tulajdonosai eredeti állapotába kívánják visszaállítani. A faluvégen felállított Nepomuki Szent János kőszobor köré Eördögh Dániel 1801-ben emeltetett kis kápolnaszerű védőépületet.

37. Balsa
Nyáron kijelölt szabadstrandot, kempingezésre, pihenésre alkalmas, csendes zöldövezeti részt találnak a kikapcsolódni vágyók. A kenézlői oldalon országos hírű horgászfalu várja a sporthorgászokat.

38. Benk
Népi építészeti értékei a vert falú, háromosztatú, szalmával vagy náddal fedett lakóházak, szabadkéményes vagy szögletes konyhakemencével, a szobai csonkakúp-szerű búbos kemencével, melyekből már csak mutatóba maradt napjainkra egy-egy.

39. Bodrogkeresztúr
A település központjában található az egykori un. Rákóczi-ház. A 17. században kora barokk stílusban épült uradalmi lakóházat a 18. században átépítették.
A falu legrégebbi épülete a római katolikus templom, amely 1220 körül épült.
A Motorok Múzeum közel 30 darabos, 1945 után hazánkban készült motorkerékpárból álló gyűjteménye az elfeledett és háttérbe szorított magyar motorgyártás remekeit mutatja be.

40. Bodrogkisfalud
A Bodrogkisfaludért Egyesület által működtetett Tájházban a múlt század berendezéseit, használati, mezőgazdasági, kert- és szőlőművelési, valamint állattenyésztési eszközeit gyűjtötték össze. Előzetes bejelentés alapján díjtalanul minden nap látogatható.

41. Bodrogolaszi
Bodrogolaszi a XIX. században a Lónyay család birtoka volt. Ők építették a romantikus kastélyt az 1860-as években, mely Stefánia Főhercegnő kedvelt nyári tartózkodási helye volt.
Katolikus temploma a XII. században épült a vallon (mások szerint velencei szőlőműves) telepesek számára. Kerítőfala középkori eredetű. A teljes egészében faragott kváderkövekből épített római katolikus templom legértékesebb Árpád-kori építészeti emlékeink közé tartozik.

42. Cigánd
Református temploma a középkori, gótikus templom szentélyének és homlokfalának felhasználásával épült 1793-ban.
A Falumúzeumban látható enteriőr megidézi a cigándiak száz évvel ezelőtti életét, az ún. szövőszobában pedig nevezetes szőtteseik láthatók. .

43. Dombrád
Dombrád 1997-óta vesz részt a virágos Magyarországért mozgalomban. 2000-ben az Európai Virágos városok és falvak versenyében ezüst díjat kapott.
Egy volt vasúti épületben rendezték be a helytörténeti kiállítást. A mintegy 2500 darabból álló tekintélyes gyűjtemény tematikusan rendezett, így a látogató tanulmányozhatja egy-egy régi szakma, például a kenderfeldolgozás teljes technológiáját. Ugyanitt Kossuth-emlékszobát is berendeztek. Bejelentkezéssel látogatható. A Vasúti Múzeumban kisebb méretű vasúti relikviákat, és egy működő terepasztalt, a szabadtéren a keskeny nyomtávú vonalon szolgálatban állt szállítóvagonokat és egy mozdonyt mutatnak be.

44. Eperjeske
A település két kúriájának (Jármy-kúria, Pilisi-kúria) egyesített parkja a XX. század elején a megye egyik legszebb parkja volt. A történelmi kert védett értékei közé tartoznak a fenyők, a tulipánfák.

45. Felsőberecki
325 lakosú község szabadstranddal, horgászati, vadászati, evezési, lovaglási lehetőségekkel.

46. Gávavencsellő
A Dessewffy-kastély eredeti magva egy késő barokk kastély, ezt bővítette a XIX. század végén romantikus stílusban Dessewffy Miklós. Mai formáját 1950-ben nyerte el, miután a háborúban súlyos károk érték. Tízhektáros parkja védett.

47. Gergelyiugornya
A Tisza és a Szamos folyók találkozásánál fekvő üdülőtelep. A település leginkább tiszai strandjáról és termálfürdőjéről ismert, de fontos állomása a Tisza-túráknak is.

48. Gulács
A község határában folyó Tisza sokszor támadta és öntötte el Gulácsot. Nagy pusztítást okozott 1948-ban és 2001-ben. Az utóbbi árvíz pusztításaira sokáig fognak emlékezni az itt élők.

49. Győröcske
A 136 lakosú Győröcske a Bodrogköz kistáj része, Tisza melletti település, közel Záhony átkelő városhoz.

50.
.A református templom homlokzat előtti tornyos, későbarokk épület; az 1800 körüli években építették.

51. Jánd
A község büszkesége a nyaranta sok látogatót vonzó homokos tiszai strand. Az érintetlen partszakasz napozásra, sátorozásra alkalmas, a mellékfolyók szennyeződéstől mentes, tiszta vize fürdésre csábít. A vízitúrát és horgászást kedvelőknek is jó szívvel ajánlható a jándi Tisza-part és környéke.

52. Kenézlő
1795-ben épült a környék egyik legszebb görög katolikus temploma, mely műemlék. Itt található a Vidra Ferenc által az 1830-as években festett, különlegesen szép, gazdagon aranyozott Ikonosztázion.
2000-ben, a Millenniumi ünnepségek keretében került felavatásra Csirpák Viktória szobrászművész Szent István szobra. A Bodrogzug közelsége, a morotva tavak, szabad vízfelületek szemgyönyörködtető látványt nyújtanak gazdag növényvilágukkal.

53. Kisar
A Tisza ligetes árterületén szépen kiépített üdülőkörzet létesült a strand körül. A horgászok Európa legtisztább vizében foghatják a különleges felső-tiszai halakat.

54. Kisvarsány
Az 1950-es évek végén, a Tisza-gát építésekor előkerült rézkori, korai bronzkori, késő császárkori barbár-anyagok bizonyossá teszik, hogy ez a táj több népnek is szállást adott. A gazdag leletegyüttest a vásárosnaményi Beregi Múzeum őrzi.

55. Kölcse
A község a Túr folyó és annak mellékága, az Eszteró által körülvett kiemelkedésre épült, így az árvizek nem károsították. Minden évben, augusztus végén „Túr-Party” rendezvény várja a vendégeket: mazsorett felvonulással, kenyérszentelésel, fogathajtó versennyel, ügyességi vetélkedőkkel, zenekarokkel, utcabállalés tűzijátékkal.

56. Lónya
Az országhatár mellett húzódó 407 hektáros Lónyai-erdő összefüggő tölgy-, kőris-, és szil ligeterdő idősebb egyedei 70-80 évesek.
Református temploma a XIII. században emelt román stílusú, festett famennyezetű templom. A harangtorony Kakuk Imre ácsmester és Bán Péter munkája 1781-ből. A magas, karcsú, négy fiatornyos, tűhegyes sisakban végződő torony a legkiforrottabb és legszebb a felső-Tisza-vidéki fatornyok közül.
A temetőben áll a Lónyay család XIX. századi, neogótikus stílusban épült sírkápolnája.
A Lónyai-kastély egy tűzben elpusztult, de a több mint 6 hektáros kastélykert vadgesztenye sétánya, néhány, 25 métert is meghaladó piramistölgye, a juharok, kőrisek, nyár- és gyertyánfák ma is szépek.

57. Mátyus
A régi fatemplomot az I. világháború előtti években bontották le, akkor épült a ma is álló református templom, amelynek úrasztali tárgyai a XVIII. század második feléből valók.

58. Mezőladány
Az 1084 lakost számláló Mezőladány az Északkelet-Nyírség északi részén található, a Tisza-partján, közel Kisvárda városhoz.

59. Milota
A település világhírű terménye a vékonyhéjú, ún. papírhéjú dió. A milotaiak olyan büszkék diójukra, hogy évente augusztus utolsó szombatján Nemzetközi Diófesztivált rendeznek. A virágokkal díszített községben ezen a napon számos dióból készült ételt kóstolhat a vendég.
A faluba látogatóknak kedvenc pihenőhelye az itt még szennyeződésektől mentes Tisza-part, a horgásztó.
A Tisza töltésén megépített kerékpárút a mozgás és természetjárás szerelmeseit csábítja a községbe.

60. Nagyar
A késő klasszicista stílusban, 1878-79-ben épült emeletes Luby-kastélyt részben kora eklektikus stílusban átalakították. Itt született Luby Margit tanár, neves szatmári néprajzkutató, aki a közeli családi kriptában nyugszik.

61. Nagyvarsány
A község műemlék-jellegű, gótikus stílusú református temploma középkori eredetű, a XV. század első felében készült. Déli falába 1463-ban sírkövet építettek be, északi falában pedig egy 1523-ban készített reneszánsz szentségfülke látható. A belseje szecessziós. Európában is egyedülálló a templom márványból készült úrasztala és aranyhímzéses asztalterítője.
A Nagyvarsány külterületén lévő vadaspark szép kirándulóhely, értékes növény-és állatvilággal.

63. Olaszliszka
Az olaszliszkai kőhíd szerkezeti kialakítása hazánkban egyedülálló, a nyílások csúcsíves alakja ritkaságnak számít. A falu temploma gótikus stílusban, Nagyboldogasszony tiszteletére épült 1332-ben. A napóleoni háborúk idején Pozsonyból Munkácsra menekített Szent korona és a koronázási ékszerek megpihentek itt egy éjszakára 1805. december 5-én.

63. Olcsva
A község régi református temploma középkori (egyes adatok szerint Mátyás király korabeli) épület volt.
A falu régebbi részének közepén van a Holt-Kraszna medre.

64. Olcsvaapáti
Református temploma a XVII. században épült.
Olcsvaapáti környéke a Hortobágyi Nemzeti Park által védett természeti terület része.

65. Paszab
Népművészetéről ismert település. A régi népi szőttesek mintakincsét felelevenítő és újjáélesztő szövőház termékei a legnagyobb sikert az 1957. évi világkiállításon aratták. A Helytörténeti Kiállítás a régi iskola épületében tekinthető meg.

66. Pusztafalu
Falumúzeumában az 1920-as évek falusi enteriőrjét, valamint az akkori gazdálkodási eszközöket mutatják be.
Előzetes bejelentkezéssel látogatható.
A Szádeczky-Kardoss család, mely több neves geológust is adott a magyar tudománynak (Gyula, Elemér), Pusztafaluból származik. A család egyik tagja az 1848-49-es szabadságharcban tüzér hadnagyként vett részt. Az ő síremléke látható a falu temetőjében.
A református temetőben számos régi, XIX. századi kopjafa látható.
A 13 kilométer hosszú Kormos-Bába erdei tanösvény Pusztafalutól a Bába-hegyen és a Korom-tetőn át, majd Füzérradványon keresztül a pálházai kisvasút állomásáig vezet. Tíz állomása a környék ritka növényeit, illetve állatfajait ismerteti, valamint geológiai különlegességeket mutat be. Néhány állomása: Bába-hegy: jégkori formák; tölgyes; kilátópont; kőzetfeltárások; 200 éves hagyásfa; Korom-hegy: ősmaradványok; felszíni berogyások; nemesagyag bánya (illit).

68. Révleányvár
A település a XIV. században keletkezett. Váradi László várat építtetett itt, melyet I. Lipót 1863-ban leromboltatott. Határában földvár romjai láthatók.

69. Sárazsadány
Sárazsadány a Zempléni-hegység lábánál és a Bodrog folyó partján fekszik. A községben és környékén gyalog- és kerékpártúrára, horgászásra van lehetőség.

70. Sárospatak
A tizenötezer főt számláló Sárospatak Zemplén szellemi központja, neves iskolaváros. A „Bodrog-parti Athén” történelmi és egyháztörténeti műemlékek sorát kínálja látnivalóul az idelátogatóknak. Történelmi jelentőségét mindenkinél szebben méltatta 1847-ben Petőfi Sándor, amikor ezt írta Sárospatakról kelt úti levelében: "Szent föld. E város volt a magyar forradalmak oroszlánbarlangja. Itt tanyáztak a szabadságharc oroszlánjai."
A Református Kollégiumot 1531-ben Perényi Péternek, a vár akkori urának rendelkezésére alapították. Az akkori Magyarország egyik legjelentősebb oktatási intézménye volt. I. Rákóczi György özvegye, Lorántffy Zsuzsanna férje utolsó akaratának tekintette a kollégiummal való fokozott törődést. A fejedelemasszony nem sajnálta az időt és a pénzt, hogy a kollégiumnak hasznára legyen. Ő hívta Patakra 1650-ben Comenius Amos Jánost, a híres magyar származású cseh - morva pedagógust, aki - saját szavaival élve - mindent vállalt "ennek a Rákóczi - Atheneumnak a jobbá tétele" érdekében.1952-ben számos más egyházi iskolával együtt államosították. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma történetének legújabb időszaka 1990-től datálódik, ekkortól került az iskola ismét a református egyház irányítása alá.
Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Múzeuma Tiszáninneni Református Egyházkerület egyházművészetét és iskolatörténetét bemutató kiállítás tekinthető meg benne.

Rákóczi-vár
Perényi Péter 1534 és 1541 között a városfal délkeleti szegletén hatalmas, torzult négyzet alaprajzú, ötszintes lakótornyot emeltetett. A váregyüttest Alessandro Vedani tervei alapján, késő reneszánsz stílusban építették. A román és gótikus faragványtöredékek a korábbi domonkos kolostor és a közeli várkastély maradványai. 1540 és 1567 között épült a keleti, Perényi-szárny. 1640-től megerősítették a várat és felépült a Lorántffy-szárny, majd a loggia és az ágyúterasz. A vár egyik kis szobácskájában a mennyezetet rózsák díszítik. Ebben a szobában tartották titkos megbeszéléseiket a Wesselényi-összeesküvés résztvevői. Latinul a „sub rosa” kifejezésnek két jelentése van: szó szerint: „a rózsa alatt”, átvitt értelemben: „titokban”.

A megújuló városképben nyomon követhető Makovecz Imre építész stílusa, aki több épületet tervezett, többek között a Művelődés Házát, az Árpád Vezér Gimnáziumot, valamint a városközpont lakóházait a Hild téren.

Sárospatak végardói részén található a város és környékének termálfürdője, amelynek gyógyhatású vize a mozgásszervi betegségek kezelésére alkalmas.

Az egykori malomkőbánya helyén kialakult Megyer-hegyi tengerszem magas bányafalakkal körülvett, kedvelt látványosság, valamint geológiai feltárás és kultúrtörténeti bemutatóhely.

71. Szabolcs
A IX-X. században épített honfoglalás-kori földvára Közép-Európa egyik legimpozánsabb ilyen jellegű építménye. Sáncai a 10-12 méter magasságot is elérik. A földvár területe műemlék, sztyeppére emlékeztető növényzete védett. Szabadon látogatható!
Valószínűleg Szent István alapította a XI. századi, román stílusú templomot. Az eredetileg háromhajós templomot a XV. században újjáépítették, és gótikus nyíláskeretekkel látták el. Ez időből falképek is maradtak. A román kori épületet az 1357-ből való első írásos említése Máriának szentelt monostornak tartja. A templombelsőben gótikus sekrestyeajtó, szentségtartó és faragott keresztelőmedence található. Bejelentkezéssel látogatható!
A település Helytörténeti Tárlatán a községben feltárt régészeti leletekből álló kiállítás mellett a nyíregyházi Jósa András Múzeum bútoraival berendezett enteriőrök a megye középnemességének hajdani lakáskultúrájába adnak bepillantást.

72. Szabolcsveresmart
A község mellett terül el a - Tisza vizéből a Belfő-csatorna közreműködésével feltöltött - szabolcsveresmarti víztározó (a Rétközi-tó).

73. Szatmárcseke
Az egykori Kölcsey-kúria helyén jelenleg a község művelődési háza áll, benne a Kölcsey-emlékszobával. Kölcsey Ferenc (1790-1838) az öröklött birtokon rövid megszakításokkal 1815-től haláláig élt. Életművének nagy részét itt alkotta: 1823. január 22-én itt írta a Himnuszt.
Szatmárcseke egyik nevezetessége a népi csónakos, református, műemlékké nyilvánított kopjafás-fejfás temető. Itt található Kölcsey Ferenc fehérmárvány oszlopos síremlékműve is.
Évente megrendezésre kerül a Nemzetközi Szilvalekvárfőző verseny, valamint a Cinkepuliszka-főző verseny, amelyekre - neves közéleti személyiségek mellett - egyre több érdeklődő látogat el. 1994. január 22-én Országzászló avatásával a település hivatalosan is az ország keleti kapuja, illetve történelmi, kulturális turisztikai központja lett. Ennek szellemében minden év január 22-ét megelőző vasárnap országos szintű, - koszorúzással egybekötött - Kultúra Napi ünnepséget szervezünk a Kölcsey Társasággal közösen.
A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet tájháza Szatmárra, sőt az észak-erdélyi házkultúrára is jellemző típusú épület - szabadkéményes, három helyiségből áll.

74. Szegi
A Bodrog- part közelsége a vízi sportok kedvelőit, a horgászokat vonzza.
Évenként megrendezésre kerülő horgászversenyek, szüreti mulatságok színesítik a falu kulturális életét.

75. Szegilong
Tavasszal a község hosszú utcája mindkét oldalán rózsaszín virágdíszbe öltöznek a díszszilvafák. A szinte érintetlen Bodrog-part kedvelt helye a horgászoknak és a sátorozóknak, ideális hely a természetet kedvelőknek. A község túloldalán elterülő hegyek a kirándulni, túrázni vágyók számára nyújtanak korlátlan lehetőséget.
2000. augusztus 26-án került átadásra a Millenniumi Emlékpark, mely honfoglalásunknak és az államalapításnak állít emléket.

76. Tarpa
A kétszintes volt magtárépületben helytörténeti, néprajzi, valamint Bajcsy-Zsilinszky Endre életútját, illetve Esze Tamás és a település kapcsolatát bemutató állandó kiállítások láthatók. Az emeleten található néprajzi tárlaton a népi kerámia, a kender- és textilkészítés, a mindennapi élet és a helyi kismesterségek (pl. zsindelymetszés) tárgyi emlékei kerülnek bemutatásra.
Észak-Tiszántúl egyetlen megmaradt szárazmalma ez a XIX. század közepén fából épült, zsindellyel fedett épület. A hatalmas járószínből és kicsi malomházból álló malom felújítva várja a látogatókat.

77. Tímár
Kellemes fürdőhely a homokpados Tisza-part. A holtágak halakban gazdagok, biztos halfogást ígérnek, jó horgászhely. A Tisza-túra egyik kikötőhelye.

78. Tiszaadony
Bár fürdésre alkalmas hely nincs kijelölve a község határában, a folyón lehet csónakázni és a horgászoknak is jó zsákmányt ígér a víz.

79. Tiszabecs
A faluban több, népi építészeti szempontból jelentős épület van, amelyekre méltán büszkék a tiszabecsi emberek.
A református templom udvarán található a Rákóczi emlékmű, mely a falu határában vívott első győztes csata emlékét őrzi.

80. Tiszabercel
Ipartörténeti emléke a szivattyúház, melynek minden részlete a XIX. században készült: a szivattyúház és a zsilip 1870-ben, a vízátemelő szivattyútelep 1884-ban, a gőzüzemű szivattyúberendezés pedig 1896-ban. A Tiszabercel és Paszab között, a folyó töltésének aljában található épületek és a gigantikus gőzüzemű gépészeti berendezések működőképesen, felújítva várják a látogatókat.
A Bessenyei György Emlékháznak helyt adó kúriában a két első szoba és a boltíves konyha enteriőrszerűen berendezett. Bejelentkezéssel látogatható.

81. Tiszabezdéd
XV. századi, gótikus, támpilléres református templomának déli oldalán megőrződött a késő gótikus, pálcatagos, gyámköves kapukeret, a szentélyében a pasztofórium és az egykori hálóboltozat alakos gyámkövei. A XV. századi gyámkövek szakállas férfi-, medve- és majomfejeket formáznak. A déli oldalon kegyúri ülőfülke van, a szentélyzáródásban található szentségtartót igen szép indás, virágszirmos minta díszíti. A középkori eredetű templomhajót a XIX. század közepén megtoldották, bővítették, átalakították. A torony 1838-ból való.

82. Tiszacsécse
A Móricz Zsigmond Emlékház tipikus felső-Tisza-vidéki szegényparaszti lakóház. A valaha utcasorokat kitevő hasonló jellegű építményekből mára eredeti helyén csupán három maradt a szatmár-beregi síkságon (egy-egy a közeli Szatmárcsekén és Tarpán). Az épület vályogfalú, taposott szalmával fedett, kicsi, háromhelyiséges lakóház. Berendezése a vidék szegényparaszti életmódját mutatja be.
Az udvar közepén áll az 1979-ben felavatott, a hazalátogató Móriczot ábrázoló egész alakos bronzszobor, Varga Imre alkotása.

83. Tiszakanyár
Tiszakanyár 1700 lakosú község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Kisvárdai kistérségben. Tiszakanyár község nevét elõször a XIII. század elején említik egy oklevélben.

84. Tiszakarád
A Bodrogköz lápos, mocsaras területén alakult Tiszakarád egy pákász-halász falu volt, körülvéve mocsarakkal, lápokkal és nádasokkal. A Tisza szabályozása, a csatornázás jelentős változásokat hozott a falu életében. Lakói áttértek a földművelésre, állattenyésztésre.

85. Tiszakerecseny
A helység a Tiszának köszönhette az életét is, de a végzetét is. Az 1800-as évek közepén már a község partjait mosta a folyó, és amikor 1865-ben megépítették a gátat, a település az ártéren rekedt. Ekkor döntöttek lakosai úgy, hogy az ófalutól 4 km-re keletebbre költöznek, a töltésen túlra. Így lett az egyutcás faluból kétutcás, szalagtelkes újfalu.

86. Tiszakóród
Gótikus stílusú református templomát a XV. században építették, az 1700-as évek közepén jelentősen átalakították. Berendezése népies barokk munka a XIX. század elejéről.
A községet a Tisza töltésén a folyás irányában elhagyva a környék híres látványosságához, a Bukógáthoz érünk. Azért, hogy az igen sokszor magas vízállású Tisza ne duzzassza a Túr vizét, néhány méter magas gáton keresztül engedik a folyóba. A Túr-csatorna vize a gáton átbukva széles, fátyolszerű vízfüggönyként hullik alá a vízitúrázók, a szomszédos dióligetben táborozók és a kirándulók örömére. A bukógát környéke kedvelt fürdőhely.
A községben évente, a Szatmári Fesztivál keretein belül kerül megrendezésre a Tiszakóródi Rétesfesztivál.

87. Tiszamogyorós
Az egysoros beépítésű telkeken még látható néhány, a századforduló előtt épült karóvázas, sárból tapasztott falú, zsúpfedeles, szabadkéményes konyhájú ház. A század elején egy tűzvészben az egész falu majdnem megsemmisült. Ezt követően már vályogfalú, bádog- és cseréptetős házakat építettek. A népi építészeti emlékeket a Béke utcán találjuk meg.

88. Tiszaszalka
Váci Mihály az 1960-as években járt Tiszaszalkán, és ott annyira megszerették, mintha a faluban született volna. Minden évben megrendezik a Váci Mihály Emléknapokat. 1984-ben a művelődési központ udvarán avatták fel Váci Mihály mellszobrát, Sebestyén Sándor alkotását.

89. Tiszaszentmárton
Református templomának építése a XV. század második felére tehető. Az egyhajós, gótikus épület szentélyrésze sokszögzáródású, támpilléres. Tornya XIX. századi. Öt gótikus ablakot és a gótikus szentségtartó fülkét megőrizték. A hajóban 1831-ből származó egyszerű, kazettás síkmennyezet látható, közepén stilizált, festett napkoronggal. A hajó és a szentély között gótikus, élszedett diadalív magasodik.

90. Tiszatelek
A védett Tiszatelek-Tiszaberceli ártér 719 hektáron terül el. A terület nem összefüggő, nem egységes, hanem mozaikszerű, kisebb nagyobb erdőfoltokból összetett. Rendeltetése megőrizni a Felső-Tisza e szakaszának jellegzetes növény- és állatvilágát. A terület a Felső-Tisza egyik legszebb tájképi szakasza. Mivel az egész terület a hullámtérben van, megközelítése csak az árvízvédelmi töltéseken lehetséges.

91. Tiszavid
A természeti értékek közül különlegességnek számít a Tisza árterülete, illetve a község határában lévő kilenc kiszáradt patakmeder, melyek aljnövényzete és állatvilága átlagos csapadékú években a mocsarak élővilágához hasonlatos.

92. Tivadar
A község belterületén elhelyezkedő üdülő övezet, ligetes part, szorosan kapcsolódik a Tiszából kiemelkedő hatalmas homokpadhoz. A ligetes part várja az érintetlen környezetben kempingezni, sátorozni vágyó turistákat, akik a kiváló tisztaságú folyóban hódolhatnak a fürdőzésnek, sportolásnak, és a horgászatnak.

93. Tokaj
Tokajt, mint a környék nevét először 1067-ben említik, ekkor már szőlőtermesztő vidék volt. Tokaj-hegyalja szőlőültetvényei 70-80 km hosszan és 3-4 km szélesen vonulnak végig a Zemplén délkeleti - délnyugati lankáin. A sátoraljaújhelyi, valamint az abaújszántói Sátorhegy és a tokaji Kopasz-hegy közötti háromszögben 28 település tartozik Magyarország történelmileg leghíresebb borvidékéhez. A tokaji borvidék, mint kultúrtáj kapott világörökségi rangot 2002-ben.

A Tokaji Múzeumnak helyt adó, műemléki védelem alatt álló, egykori szépségében megőrzött épület, a Tokaj főterén álló polgárházak egyike. Egykor görög kereskedőház volt. Az impozáns épület 1985 óta ad helyet állandó, illetve időszakos kiállításoknak. Itt őrzik Béres Béla tokaji esperes egyházművészeti gyűjteményének gazdag barokk anyagát, sok szép ikonnal. A múzeum padlásterében és pincéjében pedig a szőlészet-borászat emlékeivel ismerkedhetünk meg.
Ma könyvesbolt az az épület, amely 1849 januárjában Klapka György fővezér szállásául szolgált. Ennek falában ma is benne van egy ágyúgolyó, emlékeztetve minden magyart az akkor történtekre.
A helyi hagyomány szerint itt, a templomhajót idéző pincében zajlott le az az országgyűlés, amely Szapolyai Jánost kiáltotta ki királlyá 1527-ben. A pince ma vendéglátóhelyként üzemel.
A Szerelmi pincesort a magyar honfoglalás millecentenáriumának tiszteletére hozták létre, a vasúttal párhuzamosan futó hegylábon. A borházak mögött nemespenésszel borított pincejáratok őrzik a híres tokajit.
A borvidék legnagyobb szabású szőlő és borkultúrához kapcsolódó rendezvénysorozata a Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok, a szürethez kapcsolódó népszokások felelevenítésével, hagyományőrző művészeti csoportok bemutatkozásával. A rendezvény csúcspontja a szüreti felvonulás, amelyen valamennyi Tokaj-hegyaljai település képviselteti magát.

94. Túristvándi
Túristvándi büszkesége az ipartörténeti szempontból egyedülálló vízimalom, mely írásos emlékek alapján Mária Terézia korában épülhetett. Mellette magasodik a vele közel egyidős óriás platánfa. A vízimalom mögött buján tenyésző tölgyerdő védettséget élvez.
A Nemzetközi Molnártalálkozó és Életmódfesztivál is itt, a malomban kerül megrendezésre, ahol a csapatoknak be kell mutatkozniuk, valamilyen speciális, saját országukra, tájegységükre jellemző szabadtűzi népi ételt vagy ételeket kell készíteniük, és egy erőpróbáló, a molnár mesterséghez kapcsolódó ügyességi versenyen kell helytállniuk.

95. Tuzsér
A volt Lónyay-kastély, Tuzsér legértékesebb épülete és látnivalója a főutcán található. Mai területe a védett parkkal együtt 8,4 hektár. Termeiben gyönyörű falfestések maradtak fenn. Bejelentkezéssel látogatható.
Az Almanap a Lónyay-kastély kertjében kerül megrendezésre. Almatermesztés teljes folyamatának bemutatása, traktor kiállítás, kirakodó vásár, zenés programok várja az idelátogatókat.

95. Újkenéz
A településen műemlék nem található, hiszen a Tisza áradásai a régi faluval együtt az eredetileg Szent Erzsébetről elnevezett református templomot is elmosták.

96. Vámosújfalu
Látnivalója a hatlyukú kőhíd.

97. Vásárosnamény
1844 táján már a tiszai gőzhajó-forgalom végállomása volt. A környék egyetlen műemlék építménye a vár, melyet a XVII. században építettek és a XVIII. században barokk stílusban ázalakítottak. A református templom késő gótikus, falait a XV. században emelték, 1932-ben átépítették. 1910-ben épült a főtéren lévő műemlék jellegű emeletes iskola és a mai Városi Könyvtár épülete. A város kiemelkedő nevezetessége a Beregi Múzeum, amely a népművészeti és régészeti érdekességeken túl iskolatörténeti gyűjteményt, a világhírű beregi textilgyűjteményt, továbbá XVIII-XIX. századi vaskályha és vasöntvény kiállítást mutat be. Az itteni nagy kiterjedésű homokzátonyra épült üdülőtelep ártéri erdőkkel szegélyezett, kellemes vizű fürdő- és horgászparadicsom.

98. Vitka
Népi műemlék az egészségházként használt egykori népi lakóház a Kazinczy utca 2. szám alatt. 1963-ban az Országos Műemléki Felügyelőség állította helyre: az elő- és oldaltornácos, kétmenetes, kisnemesi lakóház a XIX. században épült, nádtetejének ereszét téglából falazott henger alakú kőoszlopok támasztják alá. A legrégebbi paraszthajlékok mindkét végén kontyos, szarufás szerkezetű, náddal fedett tetejűek voltak és szobából, pitvaros, szabadkéményes konyhából valamint kamrából álltak. Érdemes megnézni még a határban szabadon álló, harang alakú boglyakemencéket, mert egyre kevesebb van belőlük.

99. Záhony
Már a középkorban jelentős tiszai átkelőhely volt itt, a túlparton lévő Salamonnal rév kötötte össze. Fahídja a vasútvonal kiépülésekor, 1873-ban készült.
Tájháza háromosztatú középparaszti épület. Berendezése részben eredeti, részben a településről összegyűjtött bútordarabokból és használati tárgyakból áll. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részén található lakóházak közül a régebbi stílust képviseli.

100. Zemplénagárd
A Tisza félkörben határolja a települést, 13 km hosszan. A környékbeli erdők, mezők vadban gazdagok. Számos védett állat élőhelye a térség. Az ártéri Tisza holtág, a tavak és morotvák vize halban bővelkedik. Így a vadászat kedvelői mellett a horgászat szerelmesei is hódolhatnak kedvtelésüknek a településen. Zemplénagárdot, s Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a Tiszán közlekedő motoros komp köti össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tuzsérral, ahol kijelölt fürdőhely és kiépített infrastruktúra várja a látogatókat. Itt időznek a Tisza túra résztvevői is 1-2 napot.

101. Zsurk
A fa harangtorony a megye legrégibb tornya, a hagyomány szerint 1560 körül épült. 41 méteres magassága is egyedülálló. A hatszintes torony szoknyáját többrétegű vörösfenyő zsindellyel borították, míg a törzs és az eléggé kiugró - négyíves csipkézett -, galériás sisak, lucfenyővel fedett. Bejelentkezéssel látogatható!
A Tisza-parton szabad vizű fürdőhely, nagyszámú horgásztanya található. A községben egy falusi turistaház is üzemel.


 

webygroup

A Bodrogtour Egyesület a 2016- os évben újra frissítette a Bodrogköz kulturális, természeti értékeit és műemlékeit bemutató propagációs anyagait (képeslap, térkép, brosúrák), melyek nyomdai kiadásait a Bethlen Gábor AlapkezelőZrt. –hez benyújtott pályázat a „ Szervezetek nyílt pályázati programon belül“a „Magyar kultúráért és oktatásért - felvidéki regionális pályázati program (2016)“ felhívásban elnyert támogatás segítségével fedezte. A támogatás összege 100 000 HUF volt, melyből 500 db képeslap, 100 db térkép és 100 db brossúra készült el. Reméljük további frissebb propagációs anyagok kiadására lesz lehetőségünk az idén is.


pontosítani

ma 2019.10.15 van

ma Terézia névnapja van

Részletes naptár


Slovenská verzia
English version

2189134

Főoldal